Příklady měření s EOM

Na dolním obrázku je sklep, vytesaný v opuce - tmavě modrý, rozměr 2x2m, asi 6m dlouhý, strop je 3,5m pod zemí, vpravo dole je výklenek. Plošný průzkum, pohled shora.

Ukázka měření - sklep vytesaný v opuce

 

Archeologické objekty. Pohled ve 3D. 80x35m

Řez kolmo k zemi. Štola v hloubce 21m uprostřed dole. Zvětralá skála do hloubky 4m, bílé místo vlevo nahoře v hloubce 8m je prosyceno vodou. Je ideální pro vrt na studnu.

Ukázka měření - štola v hloubce 21 m

 

Zasypaný zákop z 2. světové války na okraji lesa (modře).

Ukázka měření zasypaný zákop

Podzemní chodby pod Mělníkem v kolmém řezu.

Podzemní chodby pod Mělníkem - štola 1

Podzemní chodby pod Mělníkem štola 2

Podzemní chodby pod Mělníkem štola 3

Červená skvrna s vysokou vodivostí je poklad nebo letecká puma?

Ukázka měření - vodivý podklad nebo letecká puma?

 

Podrobné informace o Elektrické Odporové Metodě.