Georadar Roteg

GEORADAR

Georadar je přístroj, který "vidí" do pevných látek. Měří většinou podpovrchové struktury země, materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Naměřená data jsou ihned převáděna na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhranní materiálů pod místem měření. Velkou výhodou je vysoká rychlost měření bez porušení terénu.

Služby pro širokou veřejnost

Vyhledávání vhodných míst pro studny, hledání zasypaných sklepů, inženýrských sítí, mapování skalního podloží, základů budov atd.

Pro firmy nabízíme služby v oblasti:

 • inženýrské geologie
 • ložiskové geologie
 • hydrogeologie
 • ekologie
 • monitoringu a speciálních  průzkumů

Nabízené služby zajištujeme i s odbornou garancí ve spolupráci s geofyzikální firmou.

Georadar lze použít pro:

 • povrchový i hloubkový průzkum země, dosah našeho georadaru dle útlumu v horninách až do 100-500 m
 • kontrolu a vyhledávání podzemních objektů
 • měření ve štolách i nadzemních objektech
 • průzkumy před zahájením stavebních činností
 • vyhledávání inženýrských sítí
 • kontrolu tras protlaků
 • zjištování ekologických zátěží, skládek, kontaminace
 • monitoring vodních staveb
 • průzkum dna a nánosů pod vodními plochami
 • pyrotechnický průzkum, hluboko uložené letecké pumy
 • archeologický průzkum
 • hledání dutin v krasových oblastech
 • další oblasti

Máte zájem o naše služby?

Zaujalo vás měření georadary nebo metodou EOM? Potřebujete radu nebo pomoc při terénních průzkumech? Rádi se vám budeme věnovat.
Zavolejte na tel.: +420 603 261 914 nebo nám napište zprávu.

 

Georadar EASY LOCATOR

Georadar švédské firmy MALA GEOSCIENCE je určený především pro rychlé vyhledávání inženýrských sítí a plošný archeologický průzkum.

Je určen zejména pro rovné plochy, pohybuje se několik cm nad zemí na kolečkách. Za příznivých podmínek je schopen vyhledat anomálie až do hloubky 5 m pod povrchem země. Místo uložení předmětu dokáže zjistit s přesností několika centimetrů. Je ideální např. na kontrolu propadů ve vozovkách a na kontrolu jejich oprav.

Georadar Loza - Roteg

Nejvýkonnější vyráběný georadar s pulsním výkonem 5-15 kV. Lehce přenosný, spolehlivý, určený pro měření i do těch nejhorších terénních a klimatických podmínek.

Díky svému obrovskému pulsnímu výkonu je schopen proniknout do značných hloubek. Dokáže určit rozhraní mezi jednotlivými vrstvami půdy a metodou vertikálního sondování může během krátké chvíle změřit rychlost šíření el. vln v jednotlivých vrstvách, tím se zjistí i jejich tlouštky a hloubka. Z naměřených odrazů program lehce určí i hloubku nalezených objektů.

Zjistí úroveň skalního podloží, místa prosycená vodou, dutiny, inženýrské sítě, může měřit i geologické profily do hloubek až 1000 m. Je možný i průzkum vrstev dna pod vodními plochami. Další podrobnosti ke georadaru Loza - Roteg a k jeho technickému řešení a vývoji.

Příklady měření

Příklady měření včetně popisu radarogramů. Měření různých typů: archeologické, geofyzikální, vodní plochy a další.

 

Čtení radarogramu

Krátký popis jak georadar měří a co vše je možné z radarogramu vyčíst. Návod a vysvětlivky včetně ukázek radarogramů.

 

EOM odporová tomografie

Měří vodivost půdy pomocí jednobodových sond uspořádaných v jedné linii. Metoda je využívána v archeologii i geologii, kde dokáže odhalit narušení vrchních vrstev půd, vrstvy nánosů, štěrků, úroveň skalního podloží, místa prosycená vodou, pukliny nebo i větší žíly v horninách. Velmi dobré výsledky má při hledání podzemních dutin, štol nebo výkopů pro inženýrské sítě. Více informací k EOM metodě.

Naše měření jsou mobilní a snadno instalovatelné. Používáme bezdrátový sběr dat po WiFi.