Protiletecký kryt Praha - Šárka

     Tento kryt byl vybudován za druhé světové války jako týlové zabezpečení pro polní letiště. Vchod je v hlubokém Šáreckém údolí, vybudován je v pískovci, dnes je uzamčený, rozměr chodby je asi 2,2x2.4m, délka asi 100m. Měření bylo provedeno jen orientačně pro ověření hloubkového dosahu georadaru, krok měření 0,5m by chtěl změnšit, bylo by tam pak vidět více podrobností.
Více o tomto podzemí se můžete dovědět zde na webu.

Radarogram - protiletecký kryt Praha Šárka

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 50MHZ s krokem měření 50cm, s iontovými anténami.