Hledání minerálů

Žíly, ve kterých se některé minerály nacházejí, vychází často až k povrchu. Minerály v nich obsažené se pak hledají na polích, nejlépe po dešti v oraništi. Mnoho z nich je ale poškozených orbou nebo jsou rozrušeny zmrzlou vodou. Hledat původní žílu výkopem na takovém nalezišti je nákladné a pracné. Georadar ale takové výchozy žil dokáže poměrně jednoduše najít. Velmi kotrastní jsou ty, které měly původně dutiny a nyní jsou vyplněny jílem, který se do nich dostává s povrchovou vodou. Běžným georadarem to ale nejde, má malý výkon a vrstvami jílů většinou nepronikne. S použitím vysílače s pulzem 10 kV a přijímačem ROTEG to ale jde. Testovali jsme i  georadar Loza, ale signál horních vrstev je v limitaci a zbytky výplní žil tak nejdou rozpoznat.

Níže je radarogram výchozu několika žil. My ty žíly vidíme zejména proto, že jsou vyplněny jíly nebo hlínami s vyšším obsahem vody, hlouběji v podloží nejsou tak výrazné, výplň do nich tolik nezasahuje a odražený signál také velmi rychle slábne.

Skalní podloží zde začíná na hloubce kolem 2 m. Nad touto hloubkou je rozvětralé se spoustou kamenů ve směsi s jílovitou půdou.  Původní výplň žil je dobře patrná již v hloubce 0,7-2 m a směrem dolů většinou zasahuje i do žíly v kompaktní skále. Směrem nahoru je pak výplň více porušená a do 40 cm již zasahují radlice pluhů.  Pokud byla tato výplň v dutině, lze předpokládat, že krystaly měly možnost růst do této dutiny. Nyní se budou nacházet kolem těchto hlinitých výplní.To také potvrdily výkopy na několika takových místech.

 

Nalezené výplně měly mnohdy tlouštku i přes 50 cm.

Dole žíla o tloušťce 1 m.

Unikátní radarogram dosud neodkrytého výchozu žil.

 

 

 

 

Z výchozu 60 cm široké ametystové žíly.

 

 

A tato žíla s velkou dutinou na hloubce 15 m čeká na odkrytí.