Haná

Měření bylo uskutečněno na objednávku archeologů, kteří v daném prostoru našli větší množství bronzových předmětů a zlomků keramiky. Orientační průzkum byl proveden radarem Easy Locator, kterým byla vytipována oblast pro konkrétní podrobné měření georadarem Loza. Zvolená frekvence 200MHz a posun antén po 10cm zachytil pouze větší objekty, dle rozměrů snad hroby, obydlí, jámy a pod.. V oblasti je plánovám podrobný archeologický průzkum, který poskytne podrobné údaje pro srovnání s radarogramy.
  Hledané objekty jsou v hloubce 2-2,5m a jsou dobře vidět.

Dle rozměrů snad hrobDutina nebo prostor vyplněný velmi odlišným materiálem od okolí.