Nový SW Spirio

Nový program Spirio pro zpracování dat z našich širokopásmových antén přináší velmi dobře prokreslené radarogramy, které poskytují nevšední pohled na průzkumy do malých hloubek používaných v archeologii. Jsme schopni rozlišit velmi malé změny ve vodivostech a permitivitách jednotlivých materiálů a spolu s novým typem vysílače, který může vyslat až 3000 impulsů za vteřinu, si můžeme dovolit měření profilu s krokem od 2 mm.

Zde je pro srovnání radarogram, který se zpracovával černobíle tak asi před 25 lety a stejný radarogram zpracovaný programem Spirio.

Měření s velkým rozlišením a malým krokem nás teprve čeká na jaře a tak zde je několik nově zpracovaných starších měření s krokem 5 cm nebo více.

Mlčechvosty, jíl, spraše a od 2,5 m písek. Prvních 40 cm hloubky je zcela "smazáno" hlubokou orbou. Anomálie by snad mohl být osamocený hrob, podle rozměru a hloubky...