Nový SW Spirio

Nový program Spirio (2021) pro zpracování dat z našich širokopásmových antén přináší velmi dobře prokreslené radarogramy, které poskytují nevšední pohled na průzkumy do malých hloubek používaných v archeologii. Jsme schopni rozlišit velmi malé změny ve vodivostech a permitivitách jednotlivých materiálů a spolu s novým typem vysílače, který může vyslat až 3000 impulsů za vteřinu, si můžeme dovolit měření profilu s krokem od 2 mm. To umožnuje dostat velmi podrobné obrysy nalezených anomálií. Pokud navíc ještě použijeme skupinu filtrů, používaných v tomografii, můžeme kontury dále zaostřovat. Barvy odlišují  materiály s různou permitivitou a vodivostí, barvy tedy neurčují materiál. Hlína tak může mít i několik barev, podle toho jak se mění např. její obsah vody. Ten může být v místech, kde bylo kopáno různý. Jednou porušené vrstvy si uchovají tyto vlastnosti už navždy. Můžeme tak sledovat výkopy vzniklé před mnoha tisíci lety i geologické vrstvy, které dělí od svého vzniku několik milionů let.

Zde je pro srovnání radarogram, který se zpracovával černobíle tak asi před 25 lety a stejný radarogram zpracovaný dnes programem Spirio.

Měření s velkým rozlišením a malým krokem nás teprve čeká na jaře 2021 a tak zde je zatím několik nově zpracovaných starších měření s krokem 5 cm nebo více.

Mlčechvosty, jíl, spraše a od 2,5 m písek. Prvních 40 cm hloubky je zcela "smazáno" hlubokou orbou. Anomálií uprostřed obrázku by snad mohl být osamocený hrob, podle rozměru a hloubky...

Spomyšl, pole, krok měření 5 cm. Zde bylo prováděno jen testovací měření. Tmavomodrý objekt má mnohem vyšší vodivost, než okolní vrstvy půdy. Může to být kov, radlice od pluhu? Ta by ale nebyla 1 m pod zemí.

Řez obvodovým valem kolem hradiště Hradišťany. Spodní červenooranžová vrstva by mohl být původní terén někdy před 3000 roky. Z měření pro archeology v Teplicích.

Profil náměstím v Teplicích. V levé části situace pod starou dlažbou, vpravo od 27 m dále je navážka s množstvím drobného materiálu a nový povrch.

Opět náměstí v Teplicích. V levé části jsou pozůstatky zahloubeného opevnění ve tvaru písmene "V". Zahloubení do 3 m hloubky je vyšší obsah vody. Val je již dnes zcela zasypán a na povrchu nejsou patrné žádné terénní nerovnosti.

Vysočina, Stříbrné Hory. Modrý ovál na vzdálenosti 31 m v hloubce 8 m je středověká štola po těžbě stříbra, asi plná vody.

Hroby z průzkumu na Kuksu.

Hradiště u Litoměřic. Zahloubené objekty ve vrstvě hlín kolem hloubky 1,5 m. Hlíny zde mají na snímku fialovou barvu.

Hrob? Světle zelená oblast v červené ploše, nad ní jsou porušené vrstvy.

Světle modrý obdélníkový objekt na vzdálenosti 10,4 m, co to je, kov? Shora jsou porušené všechny vrstvy, takže asi výkop a na dně něco 60 x 20 cm....

Severní Čechy, zasypaný příkop před hradem na pískovcové skále. Šířka příkopu 10 m a hloubka 15 m.

Slovensko, Nitra. Z průzkumu před stavbou průmyslového areálu. Data z roku 2015, krok měření 10 cm, zpracováno nově 2021. Záplavová oblast s množstvím mokrých vrstev hlín a jílů. Jedny z nejhorších podmínek pro měření georadarem.

To je také stejná oblast, ale zde je novodobý výkop pro vodovod s plastovou rourou na hloubce 3 m.

A takto umí rozlišit materiály ve výkopu gradientový filtr. Ukáže i velmi malé objekty (rok 2021).

???