Zdymadla

Zdymadla patří ke stavbám, které jsou extrémně zatíženy. Silnými proudy vody při napouštění, při povodních, promrzají při mrazech a také stárnou. Během doby se v tělese stavby tvoří trhliny a dutiny. Ty je potřeba čas od času zkontrolovat, aby nedošlo k jejich zvětšování tak, že by mohly ohrozit stabilitu stavby. Měří se povrchy nad vodou, dno zdymadla i stěny, pokud je o nutné. K měření se používají antény o frekvencích 150 MHz a pokud chceme vitět téměř každý kámen, pak i antény o frekvenci 300 MHz.

Rozkliknutím si obrázky zvětšíte.

Radarogramy s frekvencí 150 MHz.

Radarogramy s frekvencí 300 MHz.