Zasypané studny

    Vyhledání bývalé studny je častým požadavkem zákazníků.  "Děda říkal, že tady někde byla...". Místo většinou je známé jen přibližně. Vzhledem k možnému malému průměru studny ( 0,8-1 m) nezbývá než provést měření v několika rovnoběžných profilech tak, abychom studnu neminuli. Může být blízko pod povrchem nebo schovaná pod větší vrstvou navážky. Pokud se před zahrnutím na ní dala betonová deska, lze místo snadno najít a většinou je také studna ve velmi dobrém stavu. Ale i když je zasypaná, může jí georadar objevit.

    Na obrázku je studna o průměru 1 m, překrytá betonovou deskou a nad ní je asi 1 m navážky. Vlna georadaru se v prázdném prostoru nemá od čeho odrazit a tak tam vznikají střídající se minima a maxima z odražené vlny ze stran v kombinaci s rezonancemi v prázdném prostoru. A tak se nám tento prostor výrazně odliší od okolní horniny. Měřeno Lozou.

   Je to kopaná studna v hlínách a jílech, skalní podloží je zde podle vrtů až ve 20 m hloubce.

Kraj - střed - kraj studny.

 

ROTEG - zakrytá studna pod 3 m navážkou.