Zámek v severních Čechách

  Který hrad nebo zámek nemá dle pověstí tajnou únikovou chodbu? Snad každý, ale faktem zůstává, že ani na jediném hradě v Čechách nebyla taková chodba objevena kromě asi 2 sporných případů. U tohoto zámku bylo majiteli divné, že je podsklepena pouze polovina zámku a druhá ne, ačkoliv celý zámek je postavem na pískovci a podmínky pro budování sklepů jsou tam velmi dobré. I pověsti se zmiňovaly o sklepeních v místech, kde nyní nic není. Původní majitel odešel v r. 1945 a od té doby sklepy zkrátka nejsou.
    Měření odporovou metodou i georadarem Loza během krátké chvíle odhalilo krásně klenuté sklepy v těsném sousedství zámku na ploše asi 300m2. Jeden vzdálenější malý sklep byl již odkryt a vyklizen. Vchod do nově nalezených sklepů se zatím nepodařilo najít, je patrně ukryt pod nějakou železobetonovou podlahou, kterých je v místech předpokládaného vstupu několik. Tak se zatím můžeme těšit na snímky z předpokládaného vrtu. Stropy sklepů jsou jen necelé 2m pod povrchem.

Klenby sklepů.

Další objekty na zámecké zahradě. Zřejmě zasypaný sklep.

Na 8m  zřejmě dutina

Zasypaný sklep.

Dole dutina v hloubce 13m.

Dutina ve 13m.