Vodní plochy - Kokořín rybník

Je to oblast, kde jsou jen pískovcové skály a proto i písčité dno rubníka tvoří hladkou křivku, kde jsou vidět nánosy bahna o tloušťce asi 0,5m. Vodní hladina začíná 4m od začátku měření a hloubka vody je v nejhlubším místě 1,5m, písčité dno v hloubce asi 2m. Na 37m je kovový předmět, je poměrně veliký, jinak by se od něj radarová vlna na frekvenci 100MHz neodrazila. Leží na dně a nad ním je vidět i vytvarovaná spodní vrstva bahna ( druhá červená vrstva shora), bude tam asi hodně dlouho. Kabel to není, na řezu o 4m vedle není v tomto místě nic ( obrázek úplně dole). Drobné žluto-zelené čárky v po stranách dole jsou vzdušné odrazy od skal kolem rybníka. 

Radarogram kovový předmět na dně rybníka

 Druhé měření je posunuto o 8m. Na 29m zde po tom kovu není ani památky, zato se nám opakuje na 57m prohlubeň ve tvaru "V" podobná té nahoře na 65m, mohlo by jít o koryto, které se vytváří při vypouštění rybníka a které se pak opět zanese bahnem.

Radarogram - koryto na dně rybníka

Měření bylo provedeno přes 15cm led georadarem Loza na frekvenci 100MHZ s krokem měření 20cm.