Vedení pod vodou.

Pod hladinou řek se ukrývá velké množství různých vedení. Telekomunikační i elektrické kabely, plynová a různá další potrubí. Protože se řeky zanáší naplaveninami, musí se občas vybagrovat. Jak hluboko jsou vedení pod nánosy písku a bahna je možno změřit georadarem. Nejde je zaměřit přístroji pracujícími na využití ultrazvuku, ty zjistí pouze reliéf dna. Měření georadarem ROTEG jsme prováděli na Vltavě v okolí Prahy. Odrazy od kovových vedení jsou zde většinou ve tvaru hyperbol a lze tak z tvaru této křivky snadno stanovit hloubku vedení pod hladinou.

Zde jsou tři vedení vedle sebe.

 

Opět několik vedení vedle sebe.

 

V ohybech řeky, kde se mění rychlost proudu, se objevují usazeniny nevíce. Kolik jich je a v jakém rozsahu lze také georadarem zaměřit.

Zde je znázorněna vrstva bahna.

 

Reliéf dna je místy velmi podivný.