Krušné hory, štola

  Tady je jen kontrolní měření, jak vypadá na radarogramu štola 1,8x1,2m. Nad štolou je svah 22° a měření je provedeno 8m za začátkem štoly, předpokládaná vzdálenost ke stropu je 6m. Vnitřek štoly nemá plynulé klenutí, je nahoře do špičky, tak jak horníci v 18. století šli po rudné žíle ( to je asi ta šikmá plocha zprava nahoře, jak míří na střed štoly). Georadarový paprsek by teoreticky po odraze na tomto stropě měl zmizet někam do stran a rozplynout se ve skále. Na stropě je také množství prasklin, které ztěžují identifikaci. Protože ale výrazné anomálie vytváří hyperboly, lze tam takový odraz najít a umělou hyperbolu jím proložit. Tato hyperbola má definovaný tvar podle rychlosti šíření vlny v hornině. Protože známe přesný čas odrazu a rychlost, tak nám program určí hloubku stropu 5,7m. Vidíme, že zvolená anténa 100MHz má krátkou délku vlny a vhodnější by byla 50MHz nebo 25MHz, ty by nám potlačily drobné odrazy a zdůraznily by odraz od stropu štoly.

Hyperbola, proložená odrazem od stropu štoly.