Štola v rule

Šumava. Podle informací pamětníků by zde měla být štola o světlosti asi 2x2 m. Vstup byl odstřelen a zamaskován. Předpokládané místo jsme při měření označili značkou - bílým čtverečkem na vzdálenosti 105 m. Vzhledem k velmi příkrému svahu a množství terénních překážek jsme museli měření posunout až  na cestu, která ovšem byla téměř 50 m nad předpokládanou štolou. Byli jsme velmi příjemně překvapeni, když se takový objekt opravdu objevil jen pár metrů od označeného místa v předpokládané hloubce a ještě k tomu se zobrazil jako čtverec. Hornina zde má velký útlum a proto se nevykreslují hyperboly nebo přímkové odrazy od kolmých stěn. Štola "táhne" vodu, strutura hornin v těsné blízkosti je vodou lépe prokreslena. Antény pro 25 MHZ zde místy jely pouze 1 m od sebe (místo 6 m rozestupu), vstupní díl Rotegu byl hodně přebuzen silnými pulzy od vysílace 10 kV. I tak ale zůstalo dobré rozlišení struktur v prvních desítkách metrů.