Mrazové klíny

Na poli u Jenišovic jsou vidět typické struktury mrazových klínů. Je to vlastně povrch roztrhaný vlivem nízké teploty za doby ledové. V pozdější době byly tyto trhliny zarovnány sprašovými větry a dešťovými splachy. Na radarogramech jsou na nich dobře patrné tvary a odlišné výplně. Na některých spodních vrcholech ve tvaru obráceného "V" vznikají na ostrých hranách hyperbolické odrazy. Spodní podloží je písčité. Měřeno anténami 300 MHz, čtyřkolkou 8 km/hod, krok měření 3,5 cm.