Mongolsko Gobi.

Měření v Mongolsku probíhalo v poušti Gobi na několika místech. Měřilo se na kamenitých půdách a štěrcích. Hledaly se geologické zlomy, výchozy rudných žil a měřily se mocnosti štěrkových vrstev. Krajina byla bez vody, která nám pomáhá lépe prokreslit jednotlivé vrstvy. Přesto i tak jsou radarogramy kontrastní a dobře čitelné. Velmi dobré jsou výsledky s použitím nízkých frekvencí, které dokáží zachytit i malé změny v permitivitě materiálů.

Takto vypadají trajektorie bodů podle GPS v poušti.

Vrstvy písků a štěrků do hloubky 15 m, pod nimi skalní podloží s řadou drobných trhlin.  Odfiltrovány jsou nízké frekvence.

Dlouhý profil se zlomem na 41 m a výchozem na 82 m. Nízké frekvence.

Výchoz apatitových minerálů s rozsypy na povrchu.

Trhlina v oblasti skal s výraznou vrstevnatou strukturou. Chemické změny, zvětrávání.

Oblast s výskytem topazů.

Několik profílů v pohoří s výskytem karbonátů.

Výchoz pegmatitové žíly.