Mongolsko Gobi.

Měření v Mongolsku probíhalo v poušti Gobi. Měřilo se na kamenitých půdách a štěrcích. Hledaly se geologické zlomy, výchozy rudných žil a měřily se mocnosti štěrkových vrstev. Krajina byla bez vody, která nám pomáhá lépe prokreslit jednotlivé vrstvy. Přesto i tak jsou radarogramy kontrastní a dobře čitelné.