Menší mohyly

Měřeno georadarem Loza.

Mohyly z doby bronzové

Měření bylo provedeno georadarem Loza na frekvenci 150MHz, iontovými anténami s krokem měření 10cm.

Tato mohyla je od předchozí vzdálena asi 15m. Průměr asi 10m, převýšení 1,4m. Na povrchu nejsou patrné známky po výkopu. Také z radarogramu je vidět, že vrstvy v mohyle nejsou porušeny. Pohřeb se nachází téměř uprostřed a je mírně zahlouben do původního terénu. Na obrázku je to takový červený nepravidelný ovál s modrou skvrnou uprostřed. Vlevo od něj, šikmo dolů jsou dvě obrácené "V", červené a pod ním modré. To je velmi intenzivní odraz a mohl by tam být nějaký kov. 

Radarogram mohyla z doby bronzové

Na spodním obrázku je jedna z menších mohyl o průměru necelých 6m. Je rovněž neporušená. Výkop pro pohřeb je zde asi 1m pod původním povrchem. Snad s dřevěnou kostrukcí hrobu, je vidět, že vrchní vrstva se pak do tohoto výkopu propadla.

Radarogram menší mohyly 6 m