Medník Hradištko.

Kopec  a okolí opředené pověstmi o Štěchovickém pokladu. Testovali jsme na něm dosah georadaru ROTEG v horninách podobných břidlici. Na profilu dlouhém 660 m se dokonce objevily velké dutiny v hloubce 40-60 m, podobné odrazy se podařilo naměřit na Moravě , kde jsou ve vápencích jeskyně. Šikmé přímkové odrazy jsou od řady trhlin ve skále, kolmých na směr měření.  Podle síly odrazů se nechá odhadnou dosah na podobné dutiny do hloubky kolem 100 m.