Georadar Loza - Roteg

  dosud nejvýkonnější georadar na světě s pulzem 5-15 kV.

Pulzy jsou velmi krátké, jen několik nanosekund, takže střední výkon je pouhých 5-10 W. I s pulzem 5 kV se dosahuje několikanásobně větších hloubek než mají běžné georadary.  Georadar pracuje na frekvencích 25-500 MHz a velké využití má především v těžkých jílovitých půdách prosycených vodou, kde jiné georadary mají dosah jen několik dm a tam, kde je třeba provést měření do velkých hloubek, při zachování vysokého rozlišení. V písku a ve skále může být dosah do několika set metrů. 

Georadar dokáže určit rozhraní mezi jednotlivými materiály v podloží. Je velmi citlivý na kovy, dutiny i obsah vody v jednotlivých materiálech. Měření je porovnávací, neměříme žádné absolutní hodnoty mimo čas odrazu. Jde zde o vykreslení průběhu rozhraní mezi různými materiály a hledání jakýchkoliv nehomogenit.

Mechanická konstrukce georadaru umožňuje provádět měření po asfaltu, betonu, písku, ve vysoké trávě, v kamenných polích, po holé skále i po vodní hladině.

Výběr frekvence antén a tím i rozlišení a hloubkový dosah  se volí vždy s ohledem na hledaný objekt. Vhodný výběr antén souvisí i s ekonomikou průzkumu. Lze provést velmi rychlý orientační průzkum i podrobné mapování nalezených anomálií.

Měřící souprava nyní (od r. 2017) obsahuje vysílač ze soupravy Loza a námi vyvinutý přijímač Roteg. Na fotografijích jsou zachyceny různé typy přijímačů během pětiletého vývoje. Výsledné radarogramy se zpracovávají v programu Krot nebo Reflex.

Měření v terénu, antény 100MHzLehce přenosný georadar, antény 100MHz.

Pro hloubky do 6m, antény 300MHz   Pro hloubky 50 -100m, antény 50MHz

Výstupem měření může být:

  • vyznačení anomálií v terénu

  • kompletní zpráva s nákresy a popisem radarogramů

  • kompletní zpráva s odbornou garancí a posudkem geofyzika a geologa, případné vrty, karotáže .. dle požadavků

Zpracování dat dat může být ve 2D, 3D nebo i ve formě videa, jako je ukázka dole. Export dat do GIS....

Radarogram - archeologický objekt - hrobPlocha ve zvolené hloubce ve 3D

Pohled shora na umístění profilů v terénuPohled zdola

   

Měření v terénu, fotogalerie.

Vyhledávání starých štol v uhelném dole u Mostu

Vyhledávání štol staré grafitky, Šumava

Průzkum hradu georadarem, Slovensko

Měření štol v Krušných Horách   Měření na sněhu, štoly v Krušných Horách

Chebská pánev, antény 25MHz, hloubkové měření pro ČSAV

Zámek Dobříš.

Měření do 200m, délka profilu 500m, antény 25MHz, České Středohoří.

Skalní sráz v Jihlavě, měření pro založení stavby.

Měření před založením stavby, Sarajevo.

Měření před založením stavby haly, Humpolec.

Propad v Klínci, antény 50MHz.

Průběh štoly, hloubka 10-15m, délka profilu 60m, Šumava, žula.

Praha Motol, vyhledávání starých sklepů.

Měření dutin po likvidaci staré haly v Pardubicích.

 

Měření hal v ČKD před montáží těžkých strojů.

Měření v pískovcích, Česká Lípa.

Stará hornická díla v Mikulově, Krušné Hory.

Měření silnice v havarijním stavu, Terezín.

Staré sklepy, Zahrádky u Č. Lípy.

Hledání sklepů a štol na zámku v Zahrádkách.

Vinné sklepy v Konicích, Znojmo.