Dutiny pod kanalizací

Netěsné kanalizační potrubí teče. Při větším úniku se pak kolem potrubí za určitých podmínek mohou vytvářet dutiny. Předpokladem je, že okolní materiál je sypký nebo rozpustný a voda ho má kam unášet, jinak dochází pouze k prosakování a kontaminaci spodních vod. Do vytvořených dutin se pak potrubí (většinou betonové) propadá a vznikají tak další úniková místa. Ve vzniklých dutinách se pak rozvolňuje strop a dutina "stoupá" nahoru. Konečným důsledkem je propad ztenčených horních vrstev. Protože odpadní poptrubí jsou budována v blízkosti obydlí a jsou vedena většinou pod komunikacemi, jsme svědky "senzačních " zpráv o propadech, ve kterých mizí lidé, auta i autobusy. Monitorováním těchto potrubí se nechá v předstihu zjistit, kde k rozvoji takových dutin dochází, kde hrozí nebezpečí dalších propadů.

 Následující snímky jsou z pražských ulic, kde byl včas proveden takový monitorovací průzkum. Na úseku dlouhém 50m se objevily takové anomálie dvě. Jedna vzduchová, vysoká asi jeden metr, to je ta označená bílou šipkou na vzdálenosti 14m  v hloubce 3,5m s několikanásobnými odrazy (vlna v dutině rezonuje). Druhá je pod černou šipkou, je tam narušené původní podloží a v něm je modrá výplň, ta je místo vyplněné nějakým homogenním materiálem,  nebude to vzduch. Červená oblast v hloubce 2-5m na pozadí černé šipky jeví známky posunu směrem dolů, na horních vrstvách je již patrný mírný propad s trhlinami po stranách. V každém případě je to kritické místo, kterému je potřeba při příštím měření věnovat zvýšenou pozornost. Betonové potrubí je zde na hloubce 5m, na radarogramu není vidět, měříme profil podélně s osou potrubí a vlna se tak od něj neodrazí a odraz není tudíž vidět.

Na spodním obrázku je úsek s potrubím v hloubce 4m. Na vzdálenosti kolem 8m jsou v hloubce 3-5m vidět změny ve vrstvách zásypu. Červená oblast je vytržena z horní souvislejší vrstvy a posunuta směrem dolů. Šikmý modrý odraz nad červenou hyperbolou by mohl signalizovat kolmé rozhraní dvou typů hornin. Pod červenou hyperbolou je materiál s ostrým rozhraním vlastností. Má vyšší permitivitu, nebo je více vodivý a nebo obojí dohromady. Tuto změnu vlastností ve značné míře ovlivňuje množsví vody. Může to být např. dutina vyplněná mokrým pískem v jinak jílovitém, sušším podloží. Oblast nad ní bude asi rozvolněná, třeba vyplaveným pískem z jílů, a to je místo, kde může vzniknout další dutina, šířící se směrem nahoru.

Na dalším místě jsme hledali kanalizační šachtu, která byla překryta železobetovými panely s tramvajovými kolejemi. Boky šachty se začaly bortit a uvolněný materiál zasypával potrubí, jdoucí ze dna šachty. Poloha šachty byla známa jen přibližně. Zvolili jsme plošný půzkum s rozestupy profilů 0,5m. výsledkem je pohled shora na měřenou plochu. Na levém obrázku je plocha znázorněna v hloubce 20cm, jsou tam vidět odrazy od kolejí. Napravo je plocha v hloubce 1m a tam je již jen jediná anomálie, je to hledaná šachta.