Největší změřená dutina v Moravském krasu.

Při měření anténami 12 MHz v okolí Holštýnské jeskyně jsme našli obrovskou dutinu. Její strop je v hloubce 110 m. Šířku odhadujeme na 20-30 m. Podle fáze odraženého signálu bude patrně zatopena vodou.

Antény dlouhé 12 m spolu s novým generátorem pulsů dávají silný a jen málo rušený signál (měříme 5 km od silného vysílače Kojál). Odrazem lze proložit hyperbolu s rychlostí vlny 9,7 cm/ns. Můžeme tak správně nastavit stupnici pro hloubky vpravo a určit hloubku pod povrchem.

Zde je ještě pohled na širší okolí v délce 540 m. Vlevo nahoře je v elipse označena známá plochá Holštýnská jeskyně. Vlevo i vpravo jsou patrné svislé tektonické poruchy, od kterých vedou šikmé přímkové odrazy. Na pravé straně dutiny je také šikmý odraz od nějakého zlomu nebo trhliny. Je to podobná situace vzniku dutin jako na nedalekém lomu Velká dohoda.

Anténa 12 MHz s generátorem pulzů již nejde utáhnout v ruce.